polski
         
 


Get Adobe Flash player

AKTUALNE OFERTY

biura, magazyny,

produkcja, usługi

ZAPRASZAMY

 

 

Zadania dofinansowane z WFOŚiGW

Niniejszym informujemy, że zrealizowane zostało zadanie pod nazwą:
Montaż instalacji PV o mocy do 250kWp w Łodzi, ul. Puszkina 80

Wartość zadania:
1.089.270 zł

Forma dofinansowania:
Dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 1.089.270 zł

Opis zadania:

Zadanie polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 250kWp na dachach budynków firmy. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy gospodarki energetycznej obiektu, która polega na zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i poprawie bilansu energetycznego budynków. Dzięki temu przedsięwzięciu zmniejszy się ilość pyłów i gazów emitowanych do atmosfery a w konsekwencji poprawa stanu czystości powietrza. 


 
 
 
Copyright © 2005 Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J.