polski english
         
 


Get Adobe Flash player

AKTUALNE OFERTY

biura, magazyny,

produkcja, usługi

ZAPRASZAMY

 

30 lipca 2008 roku uzyskaliśmy koncesje na obrót i dystrybucję energii elektrycznej. Dzięki nim mamy szansę na kształtowanie własnych cen N I Ż S Z Y C H od PGE Obrót S.A. Łódzki Zakład Energetyczny oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto
Wiele firm na naszym terenie w szczególności zużywających dużo energii elektrycznej ma szansę poczynić znaczne oszczędności.

Koncesje, decyzje:

 
  Koncesja na obrót energią elektryczną
  Koncesja na obrót energią elektryczną - aneks rozszerzający obszar działania
  Wyznaczenie Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J. Operatorem Sysytemu Dystrybucyjnego

 

Instrukcja Rcuhu i Eksploataccji Sieci Dystrybucyjnej:

  Treść IRiESD obowiązująca od 1 listopada 2013 roku.
  Treść Karty Aktualizacji do IRiESD nr 1/2016 obowiązująca od 1 czerwca 2016 roku.
  Treść Karty Aktualizacji do IRiESD nr 1/2017 obowiązująca od 30 maja 2017 roku.
  Treść Karty Aktualizacji do IRiESD nr 1/2019 obowiązująca od 18 lutego 2019 roku.
  Treść Karty Aktualizacji do IRiESD nr 2/2019 obowiązująca od 31 marca 2019 roku.
     
  Raport z konsultacji Karty Aktualizacji nr 1/2017 z 30 maja 2017 roku.
  Raport z konsultacji Karty Aktualizacji nr 1/2019 z 18 lutego 2019 roku.
  Raport z konsultacji Karty Aktualizacji nr 2/2019 z 29 marca 2019 roku.
     
     
     

 

Taryfy i cenniki:

  Cennik dla energii elektrycznej - obowiązywał od 1 lutego 2014r. do 31 grudnia 2018r. (archiwalny)
  Wyciąg z taryfy i cennika energii elektrycznej (archiwalny)
  Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 września 2017r. (archiwalna)
  Zmiana taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 stycznia 2018r. (archiwalna)
  Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej - obowiązuje od 1 czerwca 2019r. (aktualna)
  Cennik dla energii elektrycznej - obowiązuje od 1 stycznia 2019r. (aktualny)
  Wyciąg z taryfy i cennika energii elektrycznej (aktualny)
     

 

Informacje różne:

  Informacja o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej oraz o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J. w roku 2018
  Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej
  Informacje dotyczące Podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV
  Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2018r.
  Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Mirowski i Spółka „KAMIR" Sp. J. zawarła umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz informacja o sprzedawcy z urzędu
  Informacja o wyznaczeniu sprzedawcy zobowiązanego w 2019r.
  Wzór umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia
dla obiektu przyłączanego bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz mocy przyłączeniowej mniejszej od 40 kW lub równej
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia
dla obiektu przyłączanego bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW
     

 

 

Copyright © 2005 Mirowski i Spółka "KAMIR" Sp. J.